behandeling1Waar bestaat een behandeling uit?
Consult
Het hangt helemaal van de cliënt af waar een behandeling uit bestaat. Ieder mens vraagt een andere benadering aangezien elk persoonlijk proces uniek is. Daarnaast heeft elk persoon een eigen unieke constitutie.
– Eerst worden de blokkades in het lichaam opgespoord en verwijderd. Deze blokkades zijn ontstaan in het lichaam doordat informatie (ervaring) niet goed is verwerkt. Vergelijk het lichaam met een computer; elke microseconde ervaart het systeem een nieuwe werkelijkheid. Als deze informatie niet goed verwerkt wordt ontstaan virussen, en die zorgen ervoor dat de computer (het lichaam) trager gaat worden en op een gegeven moment “crasht”. Naast de informatie die we verkregen in dit leven dragen we ook nog de informatie in ons, op celniveau, van onze ouders. Deze informatie bevindt zich echter in het onderbewuste. De oorzaak van fysieke en/of psychische problemen bevindt zich dan ook vaak in het onderbewuste. De behandeling gebeurt dus zowel in het fysieke als in het energielichaam. Daardoor wordt het evenwicht tussen deze lichamen weer hersteld. Als blokkades opgeheven worden kan de levensenergie weer vrij stromen. Door het verkregen evenwicht in het lichaam verdwijnen klachten.
– Een regelmatig onderdeel van een behandeling is de duik in het onderbewuste, waarbij contact met het innerlijk kind wordt gelegd. Aan de hand van het innerlijke kind kunnen veel patronen en houdingen doorbroken worden. Innerchild-work is een onmisbaar element in het healingsproces. Meestal beginnen we hieraan bij eventuele vervolgsessies (duur:30-60 minuten)
– Een ontspanningsoefening (duur: 15-30 minuten) is ook vaak onderdeel van het consult. Het is een goede manier om ontspannen aan de sessie te beginnen en tevens een handige tool om mee naar huis te nemen. Dit is meestal een meditatie en/of visualisatie oefening
behandeling2 Tijdens de behandeling vinden gesprekken plaats omdat de kernpunten tijdens de sessie naar voren komen.
Een klimaat van vertrouwen en veiligheid creëren is voor mij van essentieel belang om in te werken. Zowel voor de cliënt als voor mij zelf.
De totale duur van een behandeling is zo’n 1 tot anderhalf uur afhankelijk van de intensiteit van de behandeling.
Kosten behandeling : volwassenen 45 euro /kinderen tot 16 jaar : gratis
Ik werk volgens de l’unité du corps techniek. De methodiek is eigenlijk een kwantumvorm van osteopathie omdat ook in het energielichaam gewerkt wordt. Aangezien ook in het chakra-systeem gewerkt wordt heeft het een meer holistisch karakter dan de reguliere osteopathie. Al in de jaren ’20 in de vorige eeuw werd wetenschappelijk aangetoond dat er een primaire energiestroom door het lichaam gaat. (Dr. Sutherland) De levensenergie komt vanuit de kosmos via de 7e chakra in het lichaam en baant zich een weg via de 7 chakra’s naar beneden en weer terug. Door blokkades in het lichaam(fysiek en energie-lichaam), en met name in het cranio sacraal systeem, kan deze stroom stagneren en ontstaan klachten. Er ontstaat een onbalans. Door deze behandelwijze wordt het equilibrium tussen de lichamen hersteld. Tijdens deze behandeling komen de kern-issues naar voren die ten grondslag liggen aan de blokkades welke patronen en houdingen veroorzaken. Dit noem ik de ijkpunten in het werk. Deze houdingen en/of patronen zijn eigenlijk de schil waaronder zich de daadwerkelijke oorzaak zich ‘schuil houdt”. Door enerzijds bewustwording ervan te bewerkstelligen en anderzijds energetisch te ontladen ontstaat er ruimte in het systeem. En ruimte creëert rust.
behandeling3De behandeling bestaat uit 3 delen:
1. Het energetisch evenwicht in het lichaam (fysiek en energielichaam) herstellen.
2. Het energetisch evenwicht in het schedelgebied, de kaken, en het gebit herstellen.
3. Het energetisch evenwicht in de chakra’s herstellen.
Tijdens eventuele vervolgsessies volgen advanced sessies die dieper in het systeem doorwerken. Bruikbare tools die ik hanteer tijdens sessies zijn: holotropic breathing , meditatie, visualisatie en reflectie.