chakraIn de huidige chaotische aardse sfeer is het voor veel mensen lastig om vanuit onze natuurlijke basis van innerlijke rust en innerlijk weten het leven te doorgronden, en zodoende het leven intenser en gelukkiger te ervaren. Een van de belangrijkste oorzaken van dit gegeven is het feit dat wij een maatschappij en leefomgeving hebben gecreëerd waarin wij ons goddelijk vermogen om gelukkig te zijn aan externe machten uit handen hebben gegeven. We proberen ons geluk te vinden in externe zaken zoals mensen, materie, geloof, status etc. Daarmee trachten wij onze gevoelens van leegte op te vullen. Deze voor ons schadelijke dynamiek wordt ook wel co-dependence genoemd. Dit heeft ertoe geleid dat wij ons leven als slachtoffer zijn gaan ervaren en inrichten. Het co-dependende karakter van deze leefwijze is veroorzaakt door het opgroeien in een disfunctionele leefomgeving.
Onderzoeken hebben aangetoond dat zo’n 80 tot 90% van de mensen opgroeit in een leefomgeving waarin zij niet in onze natuurlijke behoeften zoals Liefde, begeleiding, veiligheid, verzorging, aandacht , etc. werden voorzien. Uit zelfbescherming en vanuit overlevingsinstinct is ons Ware Zelf zich gaan verstoppen en zijn we gaan leven als een pseudo-zelf. Dit Ware Zelf is feitelijk het Innerlijk Kind.
Omdat wij ons zijn gaan identificeren met dit pseudo-zelf door middel van ons ego, leven we voort als beschadigde volwassen kinderen.

Doordat wij de ervaringen die wij opdoen in ons leven vaak niet goed verwerken, ontstaan er blokkades in het lichaam. Deze blokkades nestelen zich zowel in het fysieke , als in het energielichaam en de 7 hoofdchakra’s. Deze blokkades (vergelijk het met virussen in de computer) veroorzaken klachten , zowel fysiek als psychisch. Door het verwijderen van deze blokkades kan de levensenergie weer vrij stromen, en ontstaat er ruimte in het lichaam waardoor klachten verdwijnen. Het verwijderen gebeurt in het gehele lichaam (fysiek en energetisch) waardoor de klachten niet na verloop van tijd weer terugkomen. De behandelmethodiek is als het ware een 3 dimensionale vorm van osteopathie.
Door het ontladen van beladen stukken wordt ruimte gecreëerd in het systeem waardoor we kunnen transformeren van slachtoffer tot regisseur van ons eigen leven. We kunnen door bewustwording gaan ervaren dat wij zelf de macht bezitten om te kunnen voorzien in de persoonlijke behoeften om een gelukkig, liefdevol en krachtig leven te leiden vanuit het Ware Zelf. Daarbij staat de bewustzijnskanteling van extern naar intern centraal.

Daarnaast is een grote factor in onze innerlijke onrust de grote blootstelling aan vele toxische factoren in onze samenleving. Ik doel hier met name op onze voedingspatronen en de verontreinigde elementen van de natuur, zoals de lucht, het water en de aarde zelf. Maar de meest onderbelichte factor in deze “gezondheidscrisis” (zowel mentaal als fysiek) is de enorme blootstelling aan de schadelijke elektromagnetische straling. Met name in onze dichtbevolkte randstad is er en chronisch spervuur aan elektromagnetische bombardementen door WIFI, 4G (5G is om de hoek), draadloze telefonie en UMTS, wat dezelfde werking op ons brein heeft als een magnetron. “Electrosmog” is een belangrijke oorzaak voor de hedendaagse ziekten als ADHD, ADD, depressie , chronisch energieverlies etc etc. Bovendien zijn er substantiële bewijzen dat elektromagnetische straling celschade veroorzaakt en dat leidt weer tot allergische en ontstekingsreacties, veranderingen in het immuunsysteem en beschadiging van het DNA. Ook is inmiddels vast komen te staan dat dit op lange termijn kan resulteren in DNA-breuken en verschillende soorten kanker. Electrosmog veroorzaakt permanente celstress ten gevolge van een verstoorde celcommunicatie tussen de cellen onderling en daardoor veroudering en wijzigingen in de hersenfuncties (geheugenverlies, vertraagd leren, tragere motoriek en andere stoornissen met name bij bij kinderen, hoofdpijn, oververmoeidheid, slaapstoornissen etc). Deze effecten treden al op ver beneden de huidige wettelijke stralingsnormen (61 Volt per meter) voor UMTS.
Tijdens mijn behandelingen ga ik uitgebreid in op voorzorgsmaatregelen, ontgiftingsmethoden en het minimaliseren van schade door deze elektromagnetische blootstelling.